پروژه ها

نسیم گستر البرز، سالیان متمادی است که با تلاش بی وقفه ی متخصصان خود، برای اعتلای صنعت کشور گام برداشته است. در زیر به تعدادی از واحدهای صنعتی-تولیدی و ... که اجرای پروژه هدایت آنها به عهده نسیم گستر البرز بوده، اشاره شده است.

شرکت ماموت
شرکت ماموت
پروژه های شرکت نفت پروژه های شرکت نفت
پروژه های شرکت نفت پروژه های شرکت نفت
پروژه های شرکت نفت پروژه های شرکت نفت
شرکت پتروپارس
شرکت پتروپارسپروژهپتروپارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرم سازی رازی
سرم سازی رازیسرم سازی رازی
سایپا
سایپاسایپا
شهرداری تهران
شهرداری تهرانشهرداری تهران
آتش نشانی تهران
آتش نشانی تهرانآتش نشانی تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه تهراندانشگاه تهران
دانشگاه شریف
دانشگاه شریفدانشگاه شریف
دانشگاه امام خمینی قزوین
دانشگاه امام خمینی قزویندانشگاه امام خمینی قزوین
دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاددانشگاه آزاددانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد
پژوهشگاه پلیمر ایران
پژوهشگاه پلیمر ایرانپژوهشگاه پلیمر ایرانپژوهشگاه پلیمر ایران
داروسازی لقمان
داروسازی لقمانداروسازی لقمان
داروسازی آریا
 داروسازی آریا
داروسازی سیناژن
 داروسازی سیناژن
بیمارستان قلب شهید رجایی
 بیمارستان قلب شهید رجاییبیمارستان قلب شهید رجایی بیمارستان قلب شهید رجایی
کلینیک نوردیدگان
 کلینیک نوردیدگانکلینیک نوردیدگان کلینیک نوردیدگان
فرش وزرا
 فرش وزرافرش وزرا
آسان موتور
 آسان موتورآسان موتور
گروه هتل های پارس
 گروه هتل های پارسگروه هتل های پارس
ترنسفورماتور کوشکن زنجان
ترنسفورماتور کوشکن زنجانترنسفورماتور کوشکن زنجان
لاله پارک تبریز
لاله پارک تبریزلاله پارک تبریز
پروژه های دیگر
لاله پارک تبریز  لاله پارک تبریز
لاله پارک تبریز  لاله پارک تبریز
لاله پارک تبریز  لاله پارک تبریز
لاله پارک تبریز  لاله پارک تبریز